De beste hulp en ondersteuning
Iedereen met psychiatrische of psychische problemen heeft recht op de beste hulp en ondersteuning. Veilig bij ons of vertrouwd in de eigen woonomgeving. Dat is waar JIJ sinds de oprichting voor staat. De professionals die samen werk maken van deze zorg en verantwoording, nemen deze opgave serieus.

Kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die om specialistische hulp verlegen zitten, staan centraal. Daarom begeleidt JIJ ook mensen met een (licht) verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en psychosociale problemen.

Langer thuis
Het onderscheid in de hulpverlening is de werkwijze. Bij JIJ staat de focus volledig gericht op de cliënt in plaats van de rapportage. Door de jaren heen blijkt dat de doelgroep meer baat heeft bij deze aanpak. Stap voor stap vooruit, met het hogere maatschappelijke doel van de Wmo voor ogen: langer thuis wonen.

Maatwerk
JIJ past de begeleiding aan op de individuele behoefte van de cliënt. In het ene geval is eens per week een bezoek aan huis voldoende. Als de situatie om een hogere frequentie vraagt, gebeurt dat. Als de cliënt verlegen zit om dagbesteding gaan we samen op zoek naar de juiste oplossing, gebaseerd op de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Zo levert JIJ altijd maatwerk.

Indicatie
De enige voorwaarde die de overheid aan de ambulante hulpverlening verbindt, is een geldige Wmo indicatie. Zodra de aanvraag aan de orde komt, helpt de contactpersoon van JIJ bij het invullen van de papieren. Wanneer de gemeente een maatwerk- of algemene voorziening verstrekt, wordt dit in een contract vastgelegd.

Sluit Menu